EnglishTurkish

Teşkilat Yapısı

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Öğr. Gör.Fatih YILDIZBİLİR

Unvan:

Daire Başkanı

Dahili:

10241

E-Posta:

fyildizbilir@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

İnş. Müh.Meriç YETER

Unvan:

Şube Müdürü

Dahili:

10048

E-Posta:

myeter@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Yük. Mak. Müh.Mustafa ÇAKI

Unvan:

Şube Müdürü

Dahili:

10261

E-Posta:

mustafacaki38@gmail.com

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Yasin ÇİFTÇİ

Unvan:

İnş. Müh.

Dahili:

10094

E-Posta:

yasinciftci@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Ensar TEYMUROĞLU

Unvan:

İnş. Müh.

Dahili:

10292

E-Posta:

ensar.teymuroglu@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Elif Gökçe İNCE

Unvan:

İnş. Müh.(Arş. Gör.)

Dahili:

10266

E-Posta:

elif.savas@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Şeyma SÜMBÜL

Unvan:

İnş. Müh.(Öğr. Gör.)

Dahili:

10155

E-Posta:

seyma.sunbul@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Eda Gül YILDIZ

Unvan:

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Dahili:

10267

E-Posta:

eyildiz@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Erhan PUYAN

Unvan:

Mak. Müh.

Dahili:

10074

E-Posta:

epuyan12@gmail.com

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

İlker FIRAT

Unvan:

Yük.Mak. Müh.(Öğr.Gör)

Dahili:

10040

E-Posta:

ifirat@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Ali ALTINEL

Unvan:

Mimar

Dahili:

10135

E-Posta:

aaltinel@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Ayşe BAŞGÖZE

Unvan:

Mimar(Öğr.Gör)

Dahili:

10255

E-Posta:

ayse.basgoze@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Mehtap YILDIZBİLİR

Unvan:

İnşaat Teknikeri(İhale Büro)

Dahili:

10145

E-Posta:

mehtap.anutgan@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Hatice GEDİK

Unvan:

Harita Teknikeri
(Taşınır-Tapu Emlak İşleri)

Dahili:

10164

E-Posta:

hgedik@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Güldağ AYDOĞDU

Unvan:

Bilgisayar İşletmeni (Özel Kalem + Yazı İşleri)

Dahili:

10240

E-Posta:

guldaggursoy@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Cihangir KOÇAK

Unvan:

Bilgisayar İşletmeni
(Personel İşleri)

Dahili:

10092

E-Posta:

cihangir.kocak@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Süleyman SÜER

Unvan:

Bilgisayar İşletmeni (İhale Büro)

Dahili:

10158

E-Posta:

ssuer@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

Hayati KARA

Unvan:

Sürekli İşçi(Çay Ocağı)

Dahili:

10083

E-Posta:

hayati.kara@erzincan.edu.tr

 

Görev/Şube

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Adı Soyad:

xxxxx

Uvan:

xxxxx

Dahili:

xxxxx

E-Posta:

xxxxx